Flere bedrifter har behov for flere forskjellige systemer, som må kommunisere med hverandre. Mange systemer er ikke utviklet til den kommunikasjonen som kreves mellom systemer.

Dette kan være forretningssystem for å utveksle data med dine kunder, leverandører eller andre datasystemer. På den ene siden handler det om å imøtekomme kravene til de større og kanksje mer krevende kundene. På den annen side handler det om å effektivisere sin egen drift. Integrasjoner kan fjerne unødvendig punshing og beregninger, samt manuelle feil.

Webplatform kan bistå med å finne gode løsninger for datatrafikk mellom ulike systemløsninger. Vi utvikler integrasjoner for å forbedre den digitale kommunikasjonen.