Webplatform Nettbutikk maler


Nettbutikk malene over er basert på Jquery UI hvor designet bli overført til Webplatform sin 123nettbutikk løsning i sin helhet.
123Nettbutikk leveres i Engelsk og Norsk språkdrakt. Ved overføring av designet blir ikke produkteksemplene overført.