Intranett, websider og portaler

Intranett

Et intranett er et internt nettverk for en bedrift, der kun de ansatte i bedriften har tilgang, gjerne begrenset med passord eller en lokal server i bedriftens lokaler. For å forstå begrepet intranett er det nyttig å se det i sammenheng med  Internett og Ekstranett:

  • Internett er det verdensomspennende datanettverket, som brukes når vi surfer på websider, sender e-post osv.
  • Intranett er et nettverk bygget med samme teknologi, men som kun brukes av ansatte i en bedrift.
  • Ekstranett er når et intranett også åpnes opp til tredjeparter, slik som leverandører, kunder eller samarbeidspartnere med en passordløsning.

En annen vanlig definisjon på et intranett er bedriftens interne webløsning, det vil si en webløsning som kun har bedriftens ansatte som brukere. På samme måte som nettverkene klassifiseres etter hvilke brukere de har, bruker man denne inndelingen også på webløsninger:

  • Internettløsninger er i prinsippet åpen og tilgjengelig for alle. En bedrift bruker en internettside for å kommunisere med allmennheten.
  • Intranettløsninger er vanligvis tilgangsbegrenset. En bedrift bruker et slik intranett for å kommunisere med sine ansatte, og samle interne tjenester på ett sted.
  • Ekstranettløsninger er også tilgangsbegrenset, og bedriften bruker dette til å kommunisere med tredjeparter, som kunder, leverandører eller samarbeidspartnere.

Ekstranett

Et ekstranett er et datanettverk som ligger utenfor et lokalnett, og benytter nettverksprotokoll som for eksempel TCP/IP, HTTP, POP3 og SMTP. Internettet kan oppfattes som et ekstranett, men betegnelsen vil dog normalt bli anvendt når en organisasjon gir utvalgte tredjeparter adgang til avgrenset innhold. For eksempel kan en produsent ha ett nettsted som er tilgjengelig for alle, et intranett som er tilgjengelig bare for egne ansatte, og et ekstranett som er tilgjengelig bare for råvareleverandører og utvalgte kunder.

Portal

En portal er et samlested for ulike tjenester på nettet. Startsiden.no og trafikanten.no er typisk  eksempeler på portaler, en for mer generell informasjon, mens den andre samler informasjon om kolektivtrafikken for Oslo/Akershus.

Trenger du et intranett, internett eller en ekstranettløsning?
Vi utvikler fra scratch eller basert på open source rammeverk, ut i fra dine behov og ønsker.